สวนเล็กๆ ของพวกเรา Cann-Dee-Biz

UNKLE STAK47 ในระบบโรงเรือนกึ่งปิด แปลงทดลองในฤดูฝนของพวกเรา

ห้องเพาะต้นกล้าพันธุ์ไทยผสม UNKLE STAK47 

 

กัญชาเกรดพรีเมียม

 

X