We’re aspiring smart growers from Mae Chan, Chiang Rai. We aim to create premium medical grade cannabis for our neighbors. 

พวกเราเป็นกลุ่มนักปลูกสาย smart farming ที่ศึกษา ทดลอง ค้นคว้า การปลูกพืชกัญชาด้วยตนเอง เพื่อสร้างทางเลือกในการปลูกและผลิตผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพทางการแพทย์ให้จับต้องได้สำหรับเพื่อนบ้านและคนทั่วไป 

cann dee bizพวกเราเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มภายใต้ “วิสาหกิจชุมชนรักษ์ปักไพร” ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย พยายามดำเนินเรื่องในการขอจดใบอนุญาตปลูกกัญชาตั้งแต่เริ่มแรก จนได้มีโอกาสได้เป็นทีมนักปลูกและที่ปรึกษาให้กับโครงการปลูกกัญชาของกรมแพทย์แผนไทยฯ มีผู้ดูแลโครงการคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล บ้านใหม่พัฒนา และ วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ จนถึง 9 มิถุนายน 2565 ที่มีนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรี ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทำให้ทุกคนสามารถปลูกกัญชาได้ เพียงแต่จดแจ้งการปลูกเข้าไปกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นับแต่นั้น ทางกลุ่ม “รักษ์ปักไพร” จึงแยกออกมาดำเนินการ และเปิดตัวแบรนด์ของตัวเอง “Cann-Dee-Biz แคนน์ดีบิซ” 

Cann มาจากภาษาอังกฤษ Cannabis แปลว่า กัญชา

Dee มาจากภาษาไทย ดี 

Biz มาจากภาษาอังกฤษ ประยุกต์ปรับมาจาก Business แปลว่า ธุรกิจ

เมื่อรวมกันแล้วความหมายจะบ่งบอกวัตถุประสงค์ของกลุ่มเรา คือ ธุรกิจว่าด้วยกัญชาที่ดี 

พวกเราอยากเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับคนทั่วไปได้มีโอกาสใช้ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลการปลูกกัญชาอย่างไรให้มีคุณภาพจากสิ่งที่พวกเราทดลองให้ผู้ที่สนใจและเปิดใจได้มีโอกาสศึกษาและทำตาม องค์ความรู้เรื่องกัญชา-กัญชง มีมากมาย บอกต่อกันมาหลายรุ่น หลายกลุ่ม จนเราต้องยอมรับว่า ไม่มีใครหาองค์ความรู้ต้นฉบับเจอแล้ว การทดลองด้วยตนเองเพื่อจัดองค์ความรู้ของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือมาโดยตลอด ความรู้ทั้งถูกและผิด เป็นสิ่งที่พวกเราอยากแบ่งปันและหวังว่าคนที่เรียนรู้จากเราจะแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆ Pay it forward ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กัญชาอย่างเข้าใจ ถูกต้องและปลอดภัย

ความรู้ที่ดีและมีคุณภาพไม่ควรเป็นความลับเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป เพราะความรู้คืออำนาจและพลังที่จะทำให้คนเราเท่าเทียมกัน

The knowledge and information are power and equalize people. 

 

ขอบคุณที่เข้ามารู้จักกัน

X